Hunt Saboteurs Association (HSA) startade redan 1963 i England och är en organisation som använder direkt aktion för att stoppa jakt . Hunt Saboteurs finns nu runt om i världen bla i England, Skottland, Irland, Belgien, Nederländerna och Sverige.


Hunt saboteurs Sweden startades 2017 och är den första organiserade direktaktions gruppen mot jakt i Sverige.

 

Vi finns runt om i Sverige i de flesta städer och byar. På de ställen vi inte har medlemmar har vi värnare som stödjer oss genom information.

 

Målet är att djur och natur ska få vara i fred. Genom att sabotera jakt, demonstrera och upplysa kommer vi göra allt i vår makt tills skogarna är fria från de så kallade viltvårdarna.

 

Vi skyr inga medel för att skydda djuren.

*

Hunt Saboteurs Association is an organisation that uses direct action to stop or precent hunting, it started in England in 1963. Today you can find hunt Saboteurs all over the world; Belgium, the Netherlands, Scotland, Ireland, Sweden and of course England amongst many other countries.

 

Hunt saboteurs Sweden was started by Richii Klinsmeister and is the first anti-hunting organisation in Sweden that uses direct action.

 

We're in different parts of the country and in many cities. In those areas where we don't have any members we get help from supporters who provides help and our common goal is that the animals and the nature is to be left at peace.

 

By sabotaging hunting, demonstrating and enlightening, we will do everything in our power to make the forests free from the so-called game managers.

 

We do not shed any means in order to protect the animals.